{{ fullscreenSign }}
gotowe

{{ message.message_title }}

{{message.message_body|safeHtml}}
Akceptacja regulaminu
Akceptuję

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią i akceptuję Regulamin korzystania z Platformy.

Aktualna wersja Regulaminu obowiązującego od dnia 2020-10-01 jest dostępna do pobrania tutaj
Polityka prywatności Colonnade dostępna jest tutaj.

{{ message.message_title }}

{{message.message_body|safeHtml}}

Zmiana hasła

Wprowadź w pola edycyjne stare oraz nowe hasło. Nowe hasło należy wprowadzić dwukrotnie w celu uniknięcia przypadkowego błędu. Po zmianie hasła nastąpi przekierowanie do strony startowej.
Poprawne hasło musi spełniać następujące warunki
 • Unikalność hasła: 13 ostatnich haseł
 • Minimalna długość hasła: 8 znaków
 • Dozwolone znaki: hasło powinno zawierać znaki spośród 3 z 4 grup:
  • cyfry: 0123456789
  • małe litery: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  • wielkie litery: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  • znaki specjalne: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - =

Hasło zostało zmienione

Twoje hasło systemowe zostało zmienione